be1

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους προϋποθέτει έναν δυναμικό κεντρικό άξονα που να μπορεί να αναπτύσσει και να εξελίσσει διαρθρωτικά πολλαπλούς και ποικίλους τομείς των δραστηριοτήτων του με απώτερο σκοπό την εύρυθμη και παραγωγική ύπαρξη της ίδιας της κρατικής οντότητας προς όφελος των πολιτών.

Ο ορθός συντονισμός της κρατικού μηχανισμού απαιτεί γενναίες μεταρρυθμίσεις, μια παράμετρος που στην Ελλάδα έχει παντελώς αγνοηθεί ανερυθρίαστα από τα κόμματα που επί σαράντα και πλέον χρόνια κυβέρνησαν την Ελλάδα.

Εντός της ίδιας της έννοιας του Κράτους καθίσταται απαραίτητος ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους, Περιφερειών και Δήμων με παράλληλη οριοθέτηση και δημοσιοποίηση του ποιος κάνει τι.

Η στελέχωση όλων των δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας πρέπει να γίνεται με διοικητές, προέδρους και διευθυντές προερχόμενους από δημόσιο διαγωνισμό και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ενώ έμφαση δίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που ενισχύονται από δεκαετή προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση, στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. Πρωτεύον στοιχείο είναι η πλήρης αποδέσμευση του κράτους από τις κομματικές συντεχνίες και φατρίες.

Η σύσταση ειδικής Γραμματείας στο Υπουργείο Εσωτερικών καθίσταται το βασικό όργανο για την παρακολούθηση της επίτευξης της στοχοθεσίας των διοικητών – διευθυντών και της ανανεώσεως των συμβάσεών τους, ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής.

Απαραίτητη κρίνεται η άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των κρατικών υπηρεσιών καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών με τις εν λόγω υπηρεσίες, έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η ταλαιπωρία.

Όλοι ανεξαιρέτως οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί υπόκεινται σε ηλεκτρονική αξιολόγηση.

Η νομοθεσία πρέπει να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της επάλληλης κάλυψης των νόμων και των κενών, κάτι που έχει ως επακόλουθο οι νόμοι να ερμηνεύονται κατά το δοκούν.

Ένας ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός επιφορτίζεται με τη μελέτη προκηρύξεων και εποπτείας δημοσίων έργων και προμηθειών. Ο προαναφερθείς οργανισμός διαθέτει δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανά Περιφέρεια, Δήμο και Κεντρικό Κράτος (νοσοκομεία, πανεπιστήμια, κ.α.) για την ολόπλευρη οικονομική ενημέρωση του κάθε Έλληνα πολίτη και τη διαφάνεια.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του κράτους δημοσιεύονται συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας έτσι στον πολίτη σαφή εικόνα για το πώς δαπανώνται τα χρήματά του.

Οι δεσμοί της Εκκλησίας και του Κράτους ενισχύονται.

Το Σύνταγμα αποτελεί τον ανώτατο νόμο του Κράτους. Εντούτοις, η κοινή γνώμη φαίνεται, ολοένα και περισσότερο, να δυσπιστεί απέναντι του λόγω της απαξίωσης που έχει επιφέρει σε αυτό η ανεπάρκεια και η φθορά του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος και του προσωπικού που το υπηρετεί.

Άμεσα αναθεωρητέο είναι το Άρθρο 86 «Περί Ευθύνης Υπουργών» το οποίο καταλήγει σχεδόν πάντα στο «κουκούλωμα» υποθέσεων διαφθοράς και χρηματισμού των ανώτερα ισταμένων, δημιουργώντας έτσι στον πολίτη την εντύπωση της ατιμωρησίας και της αδικίας.

Σε αναθεώρηση υπόκειται επίσης το Άρθρο 62 που αναφέρεται στη παροχή ασυλίας στους βουλευτές.

Αναθεωρούνται τα Άρθρα 87 έως και 100Α με σκοπό την επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης και των όποιων διαδικασιών σχετίζονται με αυτή σε όλα τα επίπεδα.

Αναθεωρείται το Άρθρο 16 έτσι ώστε να επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Το εκλογικό σύστημα δίνει το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Καταργείται το «δώρο» των επιπλέον εδρών στο πρώτο κόμμα ενώ καθιερώνεται η απλή αναλογική.

Παράλληλα, μειώνεται στο 1% (ένα τοις εκατό) το όριο εισόδου στο Κοινοβούλιο.

Οι υποψήφιοι ανά περιφέρεια θα είναι υποχρεωτικά μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας στην οποία πολιτεύονται για να γνωρίζουν και να μεταφέρουν τα προβλήματα της περιφέρειας.

Η βουλευτική αποζημίωση κυμαίνεται ανάλογα με την οικονομική πραγματικότητα της εποχής, ενώ θα μειωθούν οι δαπάνες που δικαιούνται να κάνουν χρήση οι βουλευτές.

Προβλέπεται η δημιουργία διευρυμένης βουλής των 6.000 (έξι χιλιάδων), διαιρεμένης στις υφιστάμενες περιφέρειες χωρίς μισθό και οποιαδήποτε άλλα προνόμια, με ετήσια θητεία που ψηφίζει σε δημοψηφίσματα. Δίνεται έτσι δυνατότητα έκφρασης στην άμεση δημοκρατία.

Η Δικαιοσύνη διασφαλίζει την ομαλή ροή της κοινωνικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η ριζική αναδιάρθρωση του δικαστικού συστήματος καθίσταται βασική προτεραιότητα.

Η ταχύτατη και πραγματικά δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης απαιτεί νομοθέτηση σχετική με το ανώτερο χρονικό όριο έκδοσης και τελεσιδικίας των αποφάσεων.

Απαραίτητοι όροι είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, οι ηλεκτρονικές καταθέσεις και η διακίνηση εγγράφων.

Οι υποθέσεις κατανέμονται σε ομάδες έτσι ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των δικαστηρίων συνοδευόμενη από την εξειδίκευση των δικαστών στα διάφορα είδη υποθέσεων.

Η Ελληνική οικογένεια προστατεύεται από την διάλυση με την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου και τη δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων.

Συνεχής είναι η αξιολόγηση των δικαστών.

Τα δικαστήρια λειτουργούν και το απόγευμα ώστε να εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις στα πινάκια.

Οι αναβολές δίνονται σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Έτσι επιτυγχάνεται να επικρατεί το αίσθημα του δικαίου στον πολίτη που πρέπει να πάψει να ταλαιπωρείται. Επιπλέον, μειώνεται η απώλεια σε ώρες εργασίας τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δικαστές, τους γραμματείς και την αστυνομία.

Απελαύνονται άμεσα οι αλλοδαποί που καταδικάζονται στη χώρα μας για σοβαρά αδικήματα καθώς και εκείνων που βρίσκονται παράνομα και χωρίς ουσιαστικό λόγο σε ελληνικό έδαφος.

Καθίστανται αυστηρότερες οι ποινές που προβλέπονται για εκείνους που διέπραξαν το έγκλημα του φόνου, με πραγματική ισόβια κάθειρξη και κατάργηση του πλεονεκτήματος των αδειών.

Η Παιδεία έχει πληγεί βάναυσα, όλα αυτά τα χρόνια, από τις παλινωδίες των κυβερνήσεων που πέρασαν και πειραματίστηκαν χωρίς κανένα σχέδιο με τον νου και την ψυχή του μαθητή, σπουδαστή και του φοιτητή.

Για την εξυγίανση του ευαίσθητου αυτού τομέα προτείνεται η απομάκρυνση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από τη μέθοδο της διδασκαλίας που προάγει την αποστήθιση. Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο έχει ανάγκη από την εφαρμογή της μεθόδου της συμμετοχικής μάθησης και των εργασιών, με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών, ενέργειες που αναμφισβήτητα συμβάλλουν στην διεύρυνση της αντίληψης.

Τα διαγωνίσματα καταργούνται και αντικαθίστανται από εβδομαδιαίες εργασίες ανακεφαλαίωσης.

Το σχολείο γίνεται ελκυστικό προς τους μαθητές όταν παύει να είναι χώρος μετάδοσης στείρας γνώσης. Συνεισφέρει δε θετικά, όταν γίνεται κέντρο κοινωνικοποίησης, καλλιέργειας ήθους και δικαίου, διαμόρφωσης της προσωπικότητας και προωθεί την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη, τον αθλητισμό και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Καθιερώνεται το μάθημα της φιλοσοφίας και δίνεται έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται με κριτήρια την ικανότητά τους να προσελκύουν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου και την μεταδοτικότητα τους.

Οι μαθητές δικαιούνται περισσότερο ελεύθερο χρόνο κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις καταργούνται. Οι φοιτητές επιλέγονται στα δημόσια πανεπιστήμια από τα ίδια τα Πανεπιστήμια μέσω προσμέτρησης του συνολικού βαθμού των τάξεων του Λυκείου.

Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) θεσμοθετείται ανώτατο χρονικό όριο αποφοίτησης που φτάνει μέχρι τα οκτώ έτη.
Ιδρύονται μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Δίνονται κίνητρα για την επιστροφή φοιτητών από το εξωτερικό καθώς την προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια με τη δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων.

Τα Πανεπιστήμια απαλλάσσονται από τις κομματικές νεολαίες και διενεργείται άμεσα καθαρισμός τους από αφίσες, γκράφιτι και άλλες ρυπογόνες δραστηριότητες. Ο χώρος του πανεπιστημίου πρέπει να εμπνέει θαυμασμό.

Σε όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες επιχειρείται εξάλειψη κάθε είδους βίας, βανδαλισμών ή εκφοβισμού (bullying) και διακρίσεων.

H Υγεία είναι αδιαμφισβήτητα το υψηλότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Εντούτοις, καμία από τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις δεν έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τη διασφάλισή της και την προσφορά των μέσων εκείνων που την κάνουν προσιτή στον κάθε Έλληνα. Για τον λόγο αυτό έχει γίνει ο «μεγάλος ασθενής» μέσα σε μια κοινωνία που αγωνίζεται να επιβιώσει.

H λύση στα οξέα προβλήματα εκκινεί από την άμεση επιτόπια καταγραφή, σε ολόκληρη τη χώρα, των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξοπλισμό, φάρμακα και αναλώσιμα. Το επίπονο έργο αναλαμβάνει, σε όλες τις βαθμίδες, ειδική επιτροπή ενώ η κάλυψη των αναγκών είναι άμεση.

Θεσμοθετούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη μείωση του αριθμού των ιατρικών σφαλμάτων ενώ προωθείται η τηλεϊατρική για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Εφαρμόζεται η σύνδεση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του (Α.Μ.Κ.Α.) με σκοπό να αποφεύγεται η άσκοπη και δαπανηρή επανάληψη των εξετάσεων και η μέθοδος θεραπείας να γίνεται περισσότερο εύστοχη και αποτελεσματική.

Προτείνεται η εφαρμογή πλαισίου δημόσιας προληπτικής ιατρικής.

Η δημιουργία Εθνικής Λίστας Χειρουργείου αποτρέπει την παράκαμψη της προτεραιότητας.

Επιβάλλονται όρια στον ανώτατο χρόνο αναμονής στα επείγοντα και στις ημερομηνίες των ραντεβού με τους ιατρούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ο τομέας της φορολογίας υπήρξε ανέκαθεν «πεδίο δοκιμών» μαθητευόμενων μάγων με συνέπεια το σημερινό χάος στο οποίο έχει περιέλθει ο μηχανισμός είσπραξης δημοσίων εσόδων στο σύνολό του.

Η Ελλάδα χρειάζεται εδώ και τώρα ένα σταθερό, απλοποιημένο και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) προσαρμόζεται στις πραγματικές αξίες των ακινήτων που είναι κατά πολύ μικρότερες των αντικειμενικών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) μειώνεται μεταξύ 11% (έντεκα τοις εκατό) και 12% (δώδεκα τοις εκατό) και γίνεται ενιαίος για όλα τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις περιοχές ενώ ταυτόχρονα καταργείται ο πιστωτικός Φ.Π.Α.

Οι επιχειρήσεις φορολογούνται στο 10% (δέκα τοις εκατό) επί των κερδών για να εξαλειφθούν «εικονικά έξοδα» που εξυπηρετούν τη φοροαποφυγή. Παρέχονται δε, επιπρόσθετα ισχυρά κίνητρα για τον επαναπατρισμό και την ίδρυση νέων ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κυμαίνεται από το 5% (πέντε τοις εκατό) για έσοδα από 0 € (μηδέν ευρώ) έως 10.000 € (δέκα χιλιάδες ευρώ) στο 7% (επτά τοις εκατό) για έσοδα από 10.000 € (δέκα χιλιάδες ευρώ) μέχρι 15.000 € (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) στο 10% (δέκα τοις εκατό) για έσοδα από 15.000 € (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) έως 25.000 € (εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ), στο 15% (δεκαπέντε τοις εκατό) για έσοδα από 25.000 € (εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ) έως 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ) και τέλος στο 20% (είκοσι τοις εκατό) για έσοδα από 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ) και άνω.

Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όσων επιβεβαιωμένα φοροδιαφεύγουν καθίστανται αυστηρότεροι. Προβλέπεται η επιβολή υψηλών προστίμων, ποινικών κυρώσεων και απαγόρευσης κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας για δέκα χρόνια.

H εργασία αποτελεί παραγωγικό παράγοντα και σπουδαιότατο εργαλείο προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης. Δεν έτυχε ποτέ της προσοχής που αξίζει σαν γενεσιουργός δύναμη της κοινωνικής συνοχής.

Η ενίσχυση της απασχόλησης προϋποθέτει αρχικά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το επίδομα ανεργίας γίνεται επίδομα εργασίας.

Το σύστημα είναι ενιαίο και δίκαιο για όλους, με ενιαία όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Καταργούνται οι πρόωρες, διπλές και τριπλές συντάξεις ενώ επανελέγχονται οι ειδικές συντάξεις.

Η σύνταξη διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση ατόμου που εργάζεται για όσο χρονικό διάστημα αυτό εργάζεται καθώς και σε εκείνους που έχουν μεγάλα εισοδήματα από άλλες πηγές.

Οι ποινές για την αδήλωτη εργασία είναι αυστηρές.

Ο τουρισμός δεν είναι η «βαριά βιομηχανία» της χώρας μόνο στις εξαγγελίες. Γίνεται έργο η αναβάθμιση της ποιότητας του τουρισμού και η επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Προωθείται η επανασύσταση της τουριστικής αστυνομίας για τον έλεγχο των τουριστικών υπηρεσιών και την ασφαλή παραμονή των τουριστών στην Ελλάδα.

Οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανοικτοί σε εβδομαδιαία βάση, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Ολοκληρώνονται τα έργα τουριστικών υποδομών.

Η έκδοση τουριστικής βίζας γίνεται απλούστερη.

Οργανώνεται με τρόπο μεθοδικό και συστηματικό η αποστολή του κράτους για την προώθηση των προσόντων της χώρας μας σε βαθμό που αυτή καθίσταται μοναδικός τουριστικός προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναδεικνύονται και προβάλλονται οι ελληνικές αρχαιότητες, η ελληνική παράδοση και πολιτισμός και οι αξίες του ελληνικού τρόπου διατροφής.

Η προστασία της ναυτιλίας θα φέρει εκ νέου την Ελλάδα στην πρώτη θέση του παγκόσμιου εμπορίου.

Παρέχονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό του ελληνικού στόλου σε σχέση με την έδρα των ναυτιλιακών εταιρειών, μετά από διαβούλευση με τους εφοπλιστές.

Δίνεται έμφαση στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, εμπορικών ή επιβατικών και καμία ανοχή στις αποκλίσεις από τους κανονισμούς αξιοπλοΐας.

Η οικονομία και η ανάπτυξη είναι στοιχεία αλληλένδετα και απαιτούν δραστικές πρωτοβουλίες για την αποτελμάτωσή τους.

Η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας μαζί με την απλουστευμένη ταχύτατη έκδοση άδειας για την έναρξη των επιχειρήσεων είναι το πρώτο γενναίο βήμα.

Προωθούνται, ανά Περιφέρεια και Δήμο, η νεανική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται τώρα από αντίστοιχα προϊόντα του εξωτερικού.

Προτείνεται ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την προώθηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων.

Παρέχεται στήριξη στην ελληνική παραγωγή και βιομηχανία μέσω φθηνής ενέργειας, καυσίμων, πρώτων υλών και πολιτική εκτοπισμού των μεσαζόντων έτσι ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα.

Ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για να δοθεί στους ίδιους τους εργαζόμενους η δυνατότητα αυτοδιαχείρισης των επιχειρήσεων που κλείνουν.

Ο Πτωχευτικός Κώδικας καθίσταται επίκαιρος για να αποποινικοποιηθεί η επιχειρηματικότητα, να αποφεύγεται η καταστροφή του επιχειρηματία μετά από αποτυχία αλλά και ο τελευταίος να μη πλουτίζει σε περίπτωση χρεωκοπίας της εταιρείας.

Συστήνεται Γραμματεία Εκμετάλλευσης όλων των κοινοτικών πόρων και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ενώ ολοκληρώνονται τα έργα που ενισχύουν το εμπόριο και την παραγωγή.

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Ο συνδικαλιστικός νόμος μεταβάλλεται και γίνεται πιο αυστηρός.

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει πέσει στην κυριολεξία θύμα της εγκληματικής αμέλειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό στην Ελλάδα, μια χώρα που διαθέτει ένα από τα καλύτερα κλίματα στον κόσμο και περιβαλλοντικό πλούτο απαράμιλλης αξίας.

Παραμένουν νωπές στη μνήμη οι μεγάλες καταστροφές και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές που έχουν προκληθεί κατά καιρούς εξαιτίας της οργής της φύσης αλλά κυρίως της κρατικής ανυπαρξίας σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη για την αντιμετώπιση πλημμυρών και άλλων φυσικών φαινομένων.

Χρειάζεται η άμεση υλοποίηση έργων καθαρισμού και διάνοιξης ρεμάτων για να μην θρηνήσουμε εκ νέου θύματα από τις συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων.

Όλες οι περιοχές που κάηκαν κηρύσσονται αυτομάτως αναδασωτέες ενώ προβλέπεται η προστασία των δασών με εικοσιτετράωρες περιπολίες.

Προωθείται η συνολική μελέτη χωροταξικού σχεδίου και χρήσεων γης, καμία νέα νομιμοποίηση αυθαιρέτων και η άμεση κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων μετά από την ψήφιση νόμου.

Θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ρύπανσης εντός των πόλεων (αφίσες, γκράφιτι, απορρίμματα από επιχειρήσεις κ.α.).

Ενισχύεται η κατασκευή και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και μονάδων αφαλάτωσης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκουν τη θέση τους στο κέντρο του πολιτικού σχεδιασμού.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων με συστηματικό έλεγχο και βαριές ποινές σε εκείνους που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ανακύκλωσης.

Για τα απορρίμματα που δεν είναι δυνατό να ανακυκλωθούν, δημιουργούνται άμεσα εργοστάσια μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας και θερμικής αξιοποίησης. Η ανάδειξη τέτοιων μονάδων συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας και τη γένεση θέσεων εργασίας με τη σύμπραξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Η διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού και η παγκόσμια ακτινοβολία του γίνονται το σημείο αναφοράς που συνδέει τις κατακτήσεις της ελληνικής σκέψης ανά τους αιώνες με την προσπάθεια ανασύστασης του Κράτους. Ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι ο μόνος που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρό του, διδάσκοντας την ίδια στιγμή μαθήματα πολιτικής οργάνωσης.

Με σκοπό την ενίσχυσή του, υπάρχει εθνική στρατηγική για την ανάδειξη και διάδοση όλων των ιστορικών περιόδων του Ελληνισμού, δηλαδή της αρχαίας ελληνικής, ελληνιστικής και βυζαντινής κληρονομιάς καθώς και της νεότερης πολιτισμικής παράδοσης, σε παγκόσμιο επίπεδο με τη χρήση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) και του Διαδικτύου.

Στηρίζονται έμπρακτα τα τμήματα σπουδών που σχετίζονται με τον Ελληνικό Πολιτισμό και ιδρύονται ξενόγλωσσα τμήματα σχετικά με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Καθιερώνονται και ενδυναμώνεται ο θεσμός των διεθνών θεατρικών φεστιβάλ στα αρχαία ελληνικά θέατρα.

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο για τον τουρισμό, οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανοικτοί σε εβδομαδιαία βάση, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Τα μαθήματα του θεάτρου, του χορού, της λογοτεχνικής γραφής και της φιλοσοφίας εισάγονται στα ελληνικά σχολεία, με ετήσια βράβευση όσων αριστεύουν.

Ο αθλητισμός συμβάλλει στην οικοδόμηση αξιών και ιδεωδών, θωρακίζοντας τη διατήρηση της καλής υγείας και της θετικής σκέψης.

Προωθείται οργανωμένα, μέσω των σχολείων, ο αθλητισμός και ο αθλητικός τρόπος ζωής με τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων και την εξειδίκευση των γυμναστών προκειμένου να ανιχνεύουν και να ενθαρρύνουν την αθλητική κλίση του μαθητή.

Δίνονται κίνητρα σε μεγαλύτερες ηλικίες για την ενασχόληση τους με τον αθλητισμό και ασφαλιστικά αντικίνητρα για την καταπολέμηση της καθιστικής ζωής και το καπνίσματος.

Οι τοπικοί αθλητικοί σύλλογοι στηρίζονται με εξοπλισμό.

Καταργούνται οι πάσης φύσεως κρατικές επιχορηγήσεις στις ομάδες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) ενώ προκρίνεται η λειτουργία τους με ίδιους πόρους.

Προωθείται η εξάλειψη κάθε είδους βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα με μακροχρόνιο αποκλεισμό ομάδων και φιλάθλων από τα πρωταθλήματα σε περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς τους.

Ο θεσμός του Μαραθωνίου ενδυναμώνεται και καθιερώνεται η οργάνωση και τέλεσή του σε όλες τις ελληνικές πόλεις.

Τα παραπάνω αποτελούν το περίγραμμα ενός ευρύτερου πλαισίου δράσης που έχει την αφετηρία του σε μια πολύ απλή αρχή: την επιστροφή στα βασικά. Στα στοιχεία εκείνα που μας επιτρέπουν να μελετήσουμε εκ νέου και να εξελίξουμε τους θεσμούς έτσι ώστε να τεθούν στερεά τα θεμέλια της αναδιοργάνωσης και της παραγωγικής λειτουργίας του σύγχρονου κράτους που όλοι επιθυμούμε.

Οι Έλληνες, στην συντριπτική πλειοψηφία μας, θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στους θεσμούς. Είναι σε όλους μας γνωστό ότι οι θεσμοί στην πατρίδα μας μεταβάλλονται προς όφελος κομματικών σκοπιμοτήτων χωρίς όμως να εξελίσσονται.

Η εμπιστοσύνη προς τη διαδικασία των λειτουργιών του κράτους έχει κλονιστεί σοβαρά. Έχουμε απωλέσει σαν κοινωνία τη γνώση των ορίων των ατομικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να καταπατάται η κοινή, η συλλογική ωφέλεια.

Τέλος, ο Έλληνας έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία σαράντα χρόνια σε καταναλωτή, καταρρακώνοντας τη φύση του παραγωγού. Αυτό μπορεί να αντιστραφεί, να αναδειχτεί δηλαδή ο παραγωγικός πολίτης.

Βρισκόμαστε εδώ για να αφυπνίσουμε και να ενεργοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, που εξαιτίας των λανθασμένων πολιτικών των περασμένων ετών, βρέθηκαν, μη θέλοντάς το, στο περιθώριο και αδράνησαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα.