be1


Α) ΚΡΑΤΟΣ:

 1. Σαφής διαχωρισμός, οριοθέτηση και δημοσιοποίηση αρμοδιοτήτων, κεντρικού κράτους, περιφερειών και δήμων.
 2. Στελέχωση όλων των δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών, ΔΕΚΟ από διοικητές, προέδρους και διευθυντές μέσα από δημόσιο διαγωνισμό και τον ΑΣΕΠ, με έμφαση στα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και δεκαετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ώστε να αποκομματικοποιηθεί πλήρως το κράτος.
 3. Σύσταση ειδικής γραμματείας στο υπουργείο εσωτερικών που θα παρακολουθεί την επίτευξη της στοχοθεσίας των διοικητών –διευθυντών και θα ανανεώνει τις συμβάσεις ανάλογα
 4. Άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των κρατικών υπηρεσιών, και των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών με το κράτος, για να μειωθεί η διαφθορά, η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία.
 5. Ηλεκτρονική αξιολόγηση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.
 6. Απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας ώστε να μην αλληλοκαλύπτονται οι νόμοι, να μην αφήνουν κενά, ή να ερμηνεύονται κατά το δοκούν.
 7. Δημιουργία ανεξάρτητου δημοσίου οργανισμού, μελετών, προκηρύξεων και εποπτείας δημοσίων έργων και προμηθειών με δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανά περιφέρεια, δήμο, κεντρικό κράτος (νοσοκομεία, πανεπιστήμια) , ώστε να ενημερώνεται συγκεντρωτικά και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης και να υπάρχει διαφάνεια.
 8. Μόνιμη συγκεντρωτική ηλεκτρονική δημοσίευση εσόδων και δαπανών του κράτους, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης που πηγαίνουν τα χρήματα του.
 9. Ενίσχυση των δεσμών του κράτους με την εκκλησία.

Β) ΣΥΝΤΑΓΜΑ:

 1. Αναθεώρηση του άρθρου 86 «περί ευθύνης υπουργών».
 2. Αναθεώρηση του άρθρου 62 που παρέχει ασυλία στους βουλευτές.
 3. Αναθεώρηση του άρθρου 16 για να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων
 4. Αναθεώρηση του άρθρου 87-100Α για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης.

Γ) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

 1. Δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού.
 2. Κατάργηση του μπόνους των επιπλέον εδρών στο πρώτο κόμμα, καθιέρωση της απλής αναλογικής και μείωση του ορίου εισόδου στη βουλή στο 1%.
 3. Οι υποψήφιοι ανά περιφέρεια θα είναι υποχρεωτικά μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας στην οποία πολιτεύονται για να γνωρίζουν και να μεταφέρουν τα προβλήματα της περιφέρειας.
 4. Δημιουργία διευρυμένης βουλής των 6000, διαιρεμένης στις υφιστάμενες περιφέρειες, χωρίς μισθό και οποιαδήποτε άλλα προνόμια, με ετήσια θητεία που θα ψηφίζει σε δημοψηφίσματα.

Δ) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:

 1. Ριζική αναδιάρθρωση του δικαστικού συστήματος.
 2. Ταχύτατη και πραγματικά δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης με νομοθέτηση για το ανώτερο χρονικό όριο έκδοσης αποφάσεων, αλλά και τελεσιδίκησης των υποθέσεων.
 3. Μείωση γραφειοκρατίας, ηλεκτρονικές καταθέσεις και διακίνηση εγγράφων.
 4. Ομαδοποίηση των υποθέσεων για αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και εξειδίκευση των δικαστών στα διάφορα είδη.
 5. Αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου και δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων με σκοπό την μη διάλυση της ελληνικής οικογένειας.
 6. Συνεχής αξιολόγηση των δικαστών.
 7. Λειτουργία των δικαστηρίων και το απόγευμα ώστε να εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις στα πινάκια.
 8. Αναβολές να δίνονται σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ώστε να επικρατήσει το αίσθημα του δικαίου στον πολίτη, να μην ταλαιπωρείται και να μην χάνονται εργατοώρες από τους πολίτες, τους δικαστές, τους γραμματείς και την αστυνομία.
 9. Άμεση απέλαση αλλοδαπών που καταδικάζονται στη χώρα μας για σοβαρά αδικήματα.
 10. Αυστηροποίηση των ποινών που προβλέπονται για αυτούς που διαπράττουν το έγκλημα του φόνου, με πραγματική ισόβια κάθειρξη και κατάργηση του δικαιώματος των αδειών

Ε) ΠΑΙΔΕΙΑ:

 1. Απομάκρυνση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από την μέθοδο διδασκαλίας της αποστήθισης , και εφαρμογής της μεθόδου της συμμετοχικής εκπαίδευσης των μαθητών και της μεθόδου εργασιών, ώστε να αναπτύσσονται, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, οι δεξιότητες και να διευρύνεται η αντίληψη.
 2. Κατάργηση των διαγωνισμάτων και αντικατάσταση τους με εβδομαδιαίες εργασίες ανακεφαλαίωσης.
 3. Δημιουργία σχολείων ελκυστικών προς τους μαθητές, που δεν θα μεταδίδουν μόνο στείρες γνώσεις, αλλά θα είναι κέντρα κοινωνικοποίησης, καλλιέργειας ήθους και δικαίου, διαμόρφωσης προσωπικότητας, και θα προωθούν την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη, τον αθλητισμό, τον υγιεινό τρόπο ζωής.
 4. Καθιέρωση του μαθήματος της φιλοσοφίας.
 5. Έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
 6. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του μαθητή και την μεταδοτικότητα.
 7. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους μαθητές κατά τις απογευματινές ώρες.
 8. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και επιλογή των φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια από τα ίδια τα πανεπιστήμια με προσμέτρηση του συνολικού βαθμού των τάξεων του λυκείου.
 9. Θεσμοθέτηση ανώτερου χρονικού ορίου αποφοίτησης τα οκτώ χρόνια στα ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
 10. Ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.
 11. Κίνητρα επιστροφής φοιτητών από το εξωτερικό και προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια με τη δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων.
 12. Κατάργηση κομματικών νεολαιών στα πανεπιστήμια και άμεσες ενέργειες καθαρισμού από αφίσες, γκράφιτι και άλλα, για πανεπιστήμια που θα εμπνέουν τον θαυμασμό
 13. Εξάλειψη κάθε είδους βίας, βανδαλισμών ή bulling, διακρίσεων, από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

ΣΤ) ΥΓΕΙΑ:

 1. Άμεση επιτόπια καταγραφή πανελλαδικά από ειδική επιτροπή σε όλες τις βαθμίδες των ελλείψεων σε ιατρικό –νοσηλευτικό προσωπικό, εξοπλισμούς, φάρμακα και αναλώσιμα και άμεση κάλυψη.
 2. Θεσμοθέτηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την μείωση του αριθμού των ιατρικών λαθών και προώθηση της τηλειατρικής για απομακρυσμένες περιοχές
 3. Εφαρμογή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς, συνδεδεμένου με το ΑΜΚΑ του με σκοπό την αποφυγή της άσκοπης και κοστοβόρας επανάληψης εξετάσεων και της πιο εύστοχης θεραπείας.
 4. Εφαρμογή πλαισίου δημόσιας προληπτικής ιατρικής.
 5. Δημιουργία εθνικής λίστας χειρουργείου για να μην παρακάμπτεται η προτεραιότητα.
 6. Θεσμοθέτηση ανώτατου χρόνου αναμονής στα επείγοντα, και της ημερομηνίας ραντεβού στους ιατρούς του ΕΟΠΠΥ.

Ζ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:

 1. Δημιουργία σταθερού, απλοποιημένου και δίκαιου φορολογικού συστήματος.
 2. Προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ στις πραγματικές εμπορικές αξίες των ακινήτων που είναι πολύ μικρότερες των αντικειμενικών.
 3. Ενιαίος μειωμένος ΦΠΑ για όλα τα αγαθά, υπηρεσίες και περιοχές στο 11-12% στις πωλήσεις με ταυτόχρονη κατάργηση του πιστωτικού ΦΠΑ.
 4. Φορολογία επιχειρήσεων στο 10% επί του τζίρου, για να εξαλειφθούν «εικονικά έξοδα» που εξυπηρετούν την φοροαποφυγή, και επιπλέον κίνητρα για τον επαναπατρισμό και δημιουργία νέων ελληνικών επιχειρήσεων.
 5. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, 5% από 0-10000Ευρώ,7% για 10000-15000ευρώ, 10% από 15000 εως25000, 15%απο 25000-30000 και από 30000 και πάνω στο 20%.
 6. Αυστηροί έλεγχοι στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και σε όσους φοροδιαφεύγουν επιβεβαιωμένα, υψηλά πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις και απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας για δέκα χρόνια.

Η) ΕΡΓΑΣΙΑ:

 1. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ενίσχυση της απασχόλησης.
 2. Το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας.
 3. Ενιαίο σύστημα δίκαιο για όλους, με ενιαία όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
 4. Κατάργηση πρόωρων, διπλών, τριπλών, συντάξεων και επανέλεγχος των ειδικών συντάξεων.
 5. Αυτόματη διακοπή σύνταξης σε όσους εργάζονται για όσο εργάζονται και σε όσους έχουν μεγάλα εισοδήματα από άλλες πηγές.
 6. Αυστηρές ποινές για την αδήλωτη εργασία.

Θ) ΚΡΑΤΟΣ:

 1. Αναβάθμιση της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού και επέκταση της τουριστικής περιόδου.
 2. Επανασύσταση τουριστικής αστυνομίας για τον έλεγχο των τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και της ασφάλειας των τουριστών στην χώρα μας.
 3. Ολοκλήρωση έργων τουριστικών υποδομών.
 4. Απλοποίηση διαδικασιών τουριστικής visa.
 5. Μεθοδευμένη κρατική διαδικτυακή προώθηση της χώρας μας ως μοναδικός τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.
 6. Ανάδειξη και προβολή των ελληνικών αρχαιοτήτων, της ελληνικής παράδοσης, του πολιτισμού και της ελληνικής διατροφής.
 7. Αρχαιολογικοί χώροι ανοικτοί όλες τις ημέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ι) ΝΑΥΤΙΛΙΑ:

 1. Κίνητρα για τον επαναπατρισμό του ελληνικού στόλου όσο αφορά την έδρα των ναυτιλιακών εταιριών μετά από διαβούλευση με τους εφοπλιστές.
 2. Έμφαση στην ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, εμπορικών ή επιβατικών και καμία ανοχή στους κανονισμούς αξιοπλοΐας.

Κ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

 1. Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση και ταχύτατη αδειοδότηση επιχειρήσεων.
 2. Προώθηση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται τώρα από αντίστοιχα προϊόντα του εξωτερικού, ανά περιφέρεια και δήμο.
 3. Ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική προώθησης, των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων.
 4. Στήριξη της ελληνικής παραγωγής και βιομηχανίας με φθηνή ενέργεια, καύσιμα, πρώτες ύλες για ανταγωνιστικά ελληνικά προϊόντα και πολιτική εκτοπισμού των μεσαζόντων.
 5. Νομοθετικό πλαίσιο για την δυνατότητα αυτοδιαχείρισης των επιχειρήσεων που κλείνουν από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 6. Επικαιροποίηση του πτωχευτικού κώδικα, ώστε να αποποινικοποιηθεί η επιχειρηματικότητα, να μην καταστρέφεται ο επιχειρηματίας μετά από μια αποτυχία αλλά και να μην πλουτίζει ενώ η επιχείρηση χρεοκοπεί.
 7. Σύσταση γραμματείας εκμετάλλευσης όλων των κοινοτικών πόρων και ΕΣΠΑ και ολοκλήρωση έργων που θα ενισχύσουν το εμπόριο και την παραγωγή.
 8. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
 9. Αλλαγές και αυστηροποίηση του συνδικαλιστικού νόμου.

Λ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

 1. Άμεση υλοποίηση έργων καθαρισμού και διάνοιξης ρεμάτων ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα από πλημμύρες.
 2. Προστασία των δασών με εικοσιτετράωρες περιπολίες, και αυτόματη κήρυξη αναδασωτέων όλων των περιοχών που κάηκαν.
 3. Συνολική μελέτη χωροταξικού σχεδίου και χρήσεων γης, καμία νέα νομιμοποίηση αυθαιρέτων και άμεση κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων μετά την ψήφιση νόμου.
 4. Αυστηρό πλαίσιο για την ρύπανση εντός των πόλεων, αφίσες, γκράφιτι, απορρίμματα από επιχειρήσεις, για πόλεις καθαρές.
 5. Κατασκευή βιολογικών καθαρισμών και μονάδων αφαλάτωσης όπου δεν υπάρχουν.
 6. Πολιτική υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 7. Έμφαση στην πρόληψη της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων με ελέγχους και βαριές ποινές σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ανακύκλωσης.
 8. Άμεση δημιουργία εργοστασίων μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας και θερμικής αξιοποίησης των απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται, για την παραγωγή ενέργειας και δημιουργίας θέσεων εργασίας με την σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Μ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

 1. Εθνική στρατηγική ανάδειξης και διάδοσης της αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής κληρονομίας και νεότερης πολιτιστικής παράδοσης με εκδηλώσεις, μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου, παγκοσμίως.
 2. Στήριξη των τμημάτων σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό και ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων.
 3. Καθιέρωση και ενδυνάμωση του θεσμού των διεθνών θεατρικών φεστιβάλ στα αρχαία ελληνικά θέατρα μας.
 4. Αρχαιολογικοί χώροι ανοικτοί όλες της ημέρες της εβδομάδος από το πρωί μέχρι το βράδυ
 5. Εισαγωγή στα ελληνικά σχολεία των μαθημάτων του θεάτρου, του χορού, της λογοτεχνικής γραφής, της φιλοσοφίας με ετήσια βράβευση.

Ν) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:

 1. Οργανωμένη προώθηση του αθλητισμού και του αθλητικού τρόπου ζωής μέσα από τα σχολεία, με εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, και εξειδίκευση των γυμναστών στο να ανιχνεύουν και να ενθαρρύνουν την αθλητική κλίση του μαθητή.
 2. Κίνητρα για ενασχόληση με τον αθλητισμό και για μεγαλύτερες ηλικίες και ασφαλιστικά αντικίνητρα για την απομάκρυνση από την καθιστική ζωή και το τσιγάρο.
 3. Στήριξη με εξοπλισμό όλων των τοπικών αθλητικών συλλόγων.
 4. Κατάργηση όλων των κρατικών επιχορηγήσεων στις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και λειτουργία αυτών με ιδίους πόρους.
 5. Εξάλειψη κάθε είδους βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα με μακροχρόνιο αποκλεισμό ομάδων και φιλάθλων από τα πρωταθλήματα.
 6. Ενδυνάμωση του θεσμού του Μαραθωνίου αγώνα, και καθιέρωση του πιο πολλές φορές το χρόνο και σε όλες τις ελληνικές πόλεις.